Reference

 • Pirnar d.o.o. Ljubljana
 • Lama d.d. Dekani
 • Tajfun Planina d.o.o.
 • Zavarovalnica Ergo Ljubljana
 • Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana
 • Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. Ljubljana
 • Adriaplin d.o.o. Ljubljana
 • Hranilnica Lon d.d. Kranj
 • Avtotransporti Kastelec Grosuplje
 • Društvo distrofikov Slovenije
 • Siapro d.o.o. Ljubljana
 • Olympus Slovenije d.o.o. Ljubljana
 • ARC Kranj d.o.o.
 • Yaskawa Ristro d.o.o. Ribnica
 • Yaskawa Czech s.r.o. Češka
 • Logo d.o.o. Grosuplje
 • M & M Intercom d.o.o. Ljubljana
 • Ilirija d.d. Ljubljana
 • Riko Ribnica d.o.o.
 • Mineralka d.o.o. Cerknica
 • Pick & Place d.o.o. Portorož
 • Iskra sistemi d.d. Ljubljana
 • Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana
 • Damatech d.o.o. Ljubljana
 • Interseroh d.o.o. Ljubljana
 • Cosylab d.d. Ljubljana
 • Leclerc Ljubljana, Maribor
 • NLB Vita d.o.o. Ljubljana
 • Dom dva topola d.o.o. Izola
 • BTS d.o.o Ljubljana
 • Duol d.o.o. Ljubljana
 • T-2 d.o.o. Ljubljana
 • Dom Petra Uzarja Tržič
 • Kuehne & Nagel d.o.o. Zg. Brnik
 • Nobis Branko Novak  s.p. Maribor
 • Birokop d.o.o. Koper
 • Tajfun Planina d.o.o.
 • Vav finance d.o.o. Ljubljana
 • Labtim d.o.o. Ljubljana
 • Novaki z.o.o. Brezovica
 • Livar d.o.o. Ivančna gorica
 • Integral Brebus Brežice d.o.o.
 • Centerkontura d.o.o. Ljubljana
 • Birografika Bori d.o.o. Ljubljana
 • Visionect d.o.o. Ljubljana
 • Lesdom d.o.o. Maribor
 • Alpe – Panon d.o.o. Ljubljana
 • Droga Kolinska d.d. Ljubljana
 • Gonzaga - Pro d.o.o. Ljubljana
 • Instrumentalia d.o.o. Ljubljana
 • JHP d.o.o. Domžale
 • Omaplast d.o.o. Grosuplje
 • I plus d.o.o. Ljubljana
 • Its sopor d.o.o. Ljubljana
 • Ministrstvo za infrastrukturo RS
 • Ministrstvo za obrambo RS
 • Ministrstvo za kulturo RS
 • Inšpektorat RS za okolje in prostor
 • Glasbena šola Vrhnika
 • Občina Kočevje
 • Mestna občina Kranj                                                           
 • Javno podjetje Ljuljanske tržnice in parkirišča                 
 • Elektro Slovenija d.o.o.
 • Univerza v Ljubljani                                           
 • Občina Ivančna gorica                         
 • Občina Žalec         
 • Ortopedska bolnišnica Valdoltra
 • Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Splošna bolnišnica Izola
 • Fakulteta za strojništvo Ljubljana      
 • Filozofska fakulteta Ljubljana
 • Naravoslovno tehnična fakulteta Ljubljana
 • Šolski center Kranj
 • Srednja zdravstvena šola Ljubljana
 • ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunkacije Ljubljana
 • Agencija za trg vrednostnih papirjev Ljubljana
 • Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
 • Cankarjev dom Ljubljana
 • Gasilska brigada Ljubljana
 • Center za socialno delo Grosuplje
 • Center za socialno delo Kočevje
 • Center za socialno delo Brežice            
 • Center za socialno delo Bežigrad
 • Inšititut za metalne instrukcije
 • Državno pravobranilstvo RS
 • Okrožno sodišče v Kranju
 • Delovno in socialno sodišče Ljubljana
 • Okrožno sodišče v Ljubljani
 • Upravno sodišče RS
 • Davčna uprava RS
 • Bolnišnica Golnik
 • Dom starejših občanov Grosuplje
 • Dom upokojencev Koper
 • Študentski domovi v Ljubljani
 • Študentski domovi v Portorožu
 • Zveza društev-slovensko zdravniško društvo
 • Zveza društev slepih in slabovidnih
 • Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Inštitut za vode RS
 • Tehnični muzej Slovenije
 • LTO Zavod za turizem občine Kranjska Gora
 • Zgodovinski arhiv Ljubljana
 • Območno obrtno – podjetniška zbornica Slovenije
 • Omaplast d.o.o. Grosuplje
 • I plus d.o.o. Ljubljana
 • Its sopor d.o.o. Ljubljana
 • Habjan transport d.o.o.
 • Agb Lab d.o.o. Ljubljana
 • Maremico d.o.o. Ljubljana
 • Schenker d.d. Ljubljana
 • IGZ inženiring d.o.o. Ljubljana
 • Lesna tip d.d. Otiški vrh
 • Sinet d.o.o. Hrstnik
 • Kogast d.o.o. Grosuplje
 • Komunalne gradnje d.o.o. Grosuplje
 • Odvetniška družba Tratnik, Sočan, Bogataj Ljubljana
 • Odvetniška pisarna LMR Ljubljana
 • Amba d.o.o.
 • Metronik d.o.o.
 • Loška komunala d.o.o. Škofja Loka
 • Avtocenter Žgajnar d.o.o.     Škofljica
 • Avto Celje d.d.
 • TUV SUD Sava d.o.o. Ljubljana
 • Conto d.o.o. Grosuplje
 • Pil 2 inženiring d.o.o. Grosuplje
 • MPN Invest d.o.o. Ljubljana
 • Šering Marjan Šerber s.p. Vrhnika
 • Robomac d.o.o. Grosuplje
 • Kotanyi d.o.o. Ljubljana
 • Partner graf d.o.o. Grosuplje
 • Shell Adria d.o.o. Ljubljana
 • GIA servis d.o.o. Koper
 • Jugoexport – Stil Skopje
 • Kure & Co d.o.o. Črnomelj
 • Kozmetika Afrodita d.o.o. Rogaška Slatina
 • Ram invest d.o.o. Ljubljana
 • J.U.A. Frischeis d.o.o. Ljubljana